Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ

Σεβασμός στο περιβάλλον

Σεβασμός στο περιβάλλον

Σεβασμός στο περιβάλλον

Εδώ και 40 χρόνια ,από την έναρξη της λειτουργίας μας, ο σεβασμός  στο περιβάλλον αποτελεί για εμάς προτεραιότητα. Στην Τεχνοπλαστική Δράμας η εφαρμογή διαδικασίας ανακύκλωσης ξεκίνησε να λειτουργεί  το 1971, και έκτοτε φροντίζουμε να αναβαθμίζεται μέχρι και σήμερα, με στόχο την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος του CO2.

SHARE: