Πώματα - Καπάκια

HDPE PCO 28mm με liner

HDPE PCO 28mm με liner

HDPE Φ38 Γ

HDPE Φ38 Γ

HDPE Φ38 με τρεις αρχές και βήμα 8

HDPE Φ38 με τρεις αρχές και βήμα 8

HDPE Φ38Β με τρεις αρχές και βήμα 9 (τύπου Bericap)

HDPE Φ38Β με τρεις αρχές και βήμα 9 (τύπου Bericap)

HDPE Φ48

HDPE Φ48

LDPE Φ32 ταπωτό

LDPE Φ32 ταπωτό

Δοσομετρητές σκόνης για βάζα

Δοσομετρητές σκόνης για βάζα

καπάκια αλατιέρες

καπάκια αλατιέρες

Καπάκια για βάζα

Καπάκια για βάζα