Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ

Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

Ποιοί είμαστε

Η πλήρης επωνυμία της εταιρίας είναι:

’’Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε.’’ με διακριτικό τίτλο:’’ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ’’

ΤΕΧΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ είναι εταιρεία παραγωγής πλαστικών ειδών, κυρίως συσκευασίας τροφίμων αλλά και μή τρόφιμα. Επίσης  άλλων ειδών όπως είναι φασόν προιόντα , πλαστικά εξαρτήματα ,ανταλλακτικά , 3D printed αντικείμενα κλπ. Εκτός από την παραγωγη στην εταιρεία μας λειτουργούν τμήματα εμπορίας ,διακίνησης και σχεδιασμού των παραγώμενων και συναφών προιόντων. Σημαντικό ποσοστό των παραγώμενων προιόντων εξάγονται σε αρκετές χώρες κυρίως της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη εταιρία ιδρύθηκε το 1971, από τους Α. Νικηφορίδη, Α. Σταυροπούλου και Ο. Κάργα. Η σημερινή της μετοχική σύνθεση έχει ως εξής:

Ευστράτιος Σταυρόπουλος : ποσοστό 50%

Ιωάννης Κουτσούλης : Ποσοστό 50%

Η επιχείρηση είναι μέλος του Εξαγωγικού τμήματος του Βιομηχανικού επιμελητηρίου Δράμας. www.dramanet.gr

SHARE: