Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Η επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας 9001:2000 της TUV HELLAS από το 2003. Το συγκεκριμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ικανοποιεί πλήρως τη πολιτική της επιχείρησης και τους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Κάντε κλικ πάνω στο πιστοποιητικό για να το δείτε σε μεγαλύερο μέγεθος (zoom)

SHARE: