2017

Δημιουργία τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D).
Σε αυτό το τμήμα το οποίο αποτελείται από στελέχη της εταιρείας αλλά και εξωτερικούς συνεργάτες, καθηγητές πανεπιστημίων, δημιουργούμε νέες καινοτόμες διαδικασίες και προϊόντα με σκοπό την ανάπτυξη και την πρωτοπορία.

SHARE:
0 COMMENTS