Δημιουργία μελέτης ύψους 780,000€ για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό νόμο, με στόχο την επέκταση και ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και την αγορά καινούργιου για την παραγωγή προπλασμάτων ΡΕΤ (preforms).

SHARE:
0 COMMENTS